Rychlý kontakt

Mobil: 777 711 244
Mobil: 777 711 246
kilijan@revitalservis.cz

Do navigace zadejte
Verdunská 37

VOLNO

Solární Elektrárny REVITAL ENERGY Hybridní invertory Solax s baterií Triple Power. Dotace až 155.000Kč www.revital-energy.cz

TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch-Voda RHP. Dotace, kompletní instalace, nejlevnější na trhu. Více na www.revital-energy.cz

Solax Hybrid X3

Fotovoltaické elektrárny

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PLACENÉHO „PARKOVIŠTĚ NA KULAŤÁKU“

Tento Provozní řád upravuje podmínky provozu, práva a povinnosti na placeném, NEHLÍDANÉM „PARKOVIŠTI NA KULAŤÁKU“, s platností od 1.září 2016

1.Vjezdem na výše uvedené parkoviště dochází k uzavření smlouvy o užívání parkovacího místa mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní vztah vzniká odebráním parkovacího lístku.

2. PROVOZOVATEL PLACENÉHO, NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

Provozovatelem placeného parkoviště je společnost REVITAL SERVIS s.r.o., Praha 1,

Politických vězňů 934/15, IČO: 28271076 DIČ: CZ-28271076

3. Provozní doba

Provoz na parkovišti je v režimu 24 hodin placeného stání pro motorová vozidla s hmotností, nepřevyšující 3,5t s vyloučením přívěsů, návěsů a karavanů.

4. Cena stání silničních motorových vozidel o hmotnosti do 3,5t

viz ceník

Účtovaná cena je včetně DPH dle platného zákona.

5. Prokazování a placení úhrady parkovného

Uživatel parkoviště prokazuje splnění podmínek stání lístkem, který mu byl vydán obsluhou parkoviště. Parkovací lístek musí být po celou dobu parkování umístěn na viditelném místě za předním sklem ve vozidle tak, aby byly jasně čitelné všechny údaje na dokladu. Provozovatel je povinen zajistit, aby uživateli parkoviště, po řádném zaplacení poplatku za parkování, byl vydán doklad o zaplacení parkovného.

6. Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat.

7. Provozovatel parkovišť neodpovídá za škody vzniklé z provozu na parkovišti, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou a vyšší mocí, rovněž tak za věci, uložené ve vozidle.

8. V provozní době a to neprodleně při odjezdu z parkoviště je uživatel povinen v hodnotě doby parkování zaplatit poplatek za parkování.

9. Provozovatel má právo odstranit vozidlo

Při havárii nebo jiné mimořádné události, kterou nelze předem předpovídat, lze vozidla stojící na kritických místech odstranit bez předchozího upozornění.